En före detta boplats i Bergslagsskogen.

Hej!

I detta första blogginlägg tänkte jag dela med mig av ett intresse jag har för gamla hus och ruiner och före detta boplatser.

Oftast när jag besöker en plats i skogen där människor verkat så sätts fantasin igång om hur det kan ha sett ut. Hur kan livet ha varit då? Vilket hårt slit det måste ha varit med att bryta ny åkermark och sedan bruka den!

Det ger mig ett lugn i kropp och själ att bara stå och fundera och försöka få upp bilder i huvudet.

Det gamla bostället jag ska skriva om nu är just en sådan plats. Jag passerar det nästan varje dag på mina promenader med hunden. Här finns en åker med stengärdsgård som numera är planterad med granskog. Några grundstenar efter en byggnad är allt som finns kvar av en boplats från förr. Inringad på kartan från slutet på 1800-talet är platsen redan utmärkt med symbolen för ruin. Två ofyllda fyrkanter markerar byggnader, inget namn finns heller skrivet. Namnet ”Åboda är ett samlingsnamn på ett större område.”

Jag har undersökt området vid den översta fyrkanten där grundstenarna är synliga, ej funnit några rester av tegel eller spik.

Då funderar man ju över ålder och hur huset kan ha sett ut? Kan det varit en timmerstomme med näver och torvtak som sedan länge multnat ner och försvunnit?

Hur livet på detta lilla torp såg ut får man nog aldrig veta.

Det vore dock kul att finna nån gammal dokumentation eller karta med ett platsnamn så kanske man kan hitta ledtrådar för vidare forskning och eventuellt få fram ett namn på nån person som verkat där. Det kan ju finnas ledtrådar i gamla kyrkböcker att följa men då krävs ju som sagt ett namn på boplatsen. ☺